Valmistustekniikan kerho ry PRH:n yhdistysrekisteriin

Valmistustekniikan kerho on tänään 28.5.2019 rekisteröity PRH:n yhdistysrekisteriin! Seuraa tärkeä tiedote Valmistustekniikan kerho ry:n jäsenyydestä.

VTK:n toiminta ei tule rekisteröitymisen myötä käytännössä muuttumaan, mutta byrokratian takia kaikkien vanhan yhdistyksen jäsenten tulee erikseen ilmoittaa halukkuudestaan liittyä rekisteröidyn yhdistyksen jäseneksi.

Tähän liittyen jokaista edelleen VTK:n jäsenyydestä kiinnostunutta henkilöä pyydetään täyttämään jäsenlomake uudestaan.

Jäsenyys on edelleen ilmainen.

Sähköpostilistat tullaan myös jossain vaiheessa siivoamaan, joten lomakkeen täyttämällä varmistat, että tiedotus löytää jatkossakin perille.

Rekisteröitymisen yhteydessä hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti VTK:lla on 4 eri jäsenluokkaa:

  • Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, vanhat jäsenet, ulkojäsenet ja kunniajäsenet.
    • Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut AYY:n jäsen.
    • Kerhon vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yliopistossa opiskellut jäsen, joka on ollut kerhon varsinainen jäsen.
    • Ulkojäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.
    • Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kutsua henkilön, joka on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäsen kutsumiseksi tekee hallitus mutta myös viidellä (5) varsinaisella jäsenellä yhdessä on siihen oikeus.
  • Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kuitenkin vain varsinaisilla jäsenillä.

TL;DR: Käythän täyttämässä jäsenlomakkeen uudestaan!