Yhdistys

Tietoa Valmistustekniikan kerhosta ja sen historiasta

Valmistustekniikan kerho, VTK, perustettiin vuonna 1967. Sen perustamiseen vaikutti pääasiallisesti Koneinsinöörikillan jäsenmäärän paisuminen, jota seurasi toiminnan heikkeneminen sekä myöhemmin osittainen politisoituminen. Vastaavanlaisia ammattiainekerhoja syntyi myös muiden opintolinjojen opiskelijoiden keskuudessa. Organisatorisista syistä kerhot jäivät Koneinsinöörikillan alayksiköiksi, vaikka hetkittäin esitettiin myös ajatuksia Koneinsinöörikillan lakkauttamisesta.

Valmistustekniikan kerhon perustava kokous määritteli kerhon tarkoitukseksi toimia valmistustekniikasta kiinnostuneiden Teknillisen korkeakoulun oppilaiden yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammatillista kehitystään. Tarkoitustaan kerho on toteuttanut vuosien saatossa lähes muuttumattomalla reseptillä, joka koostuu opintomatkoista, kokouksista ja illanistujaisista. Hyvät suhteet Tuotantotekniikan laboratorion henkilökunnan sekä alan teollisuuden kanssa ovat muodostaneet toiminnalle vankan rungon.

Yhdistysrekisteriin Valmistustekniikan kerho ry merkattiin vuonna 2019.